Compass, Untuk Tatalaku Perniagaan yang Baik

Di Dutch Lady Malaysia, kami dipandu oleh Compass FrieslandCampina, iaitu kod kami untuk menjalankan perniagaan dengan baik. Compass dan polisi-polisi yang berkaitan memberikan prinsip-prinsip asas iaitu integriti, hormat dan tingkah laku perniagaan yang telus bagi Syarikat serta semua pekerja di dalam segala urusan perniagaan kami. Semua pekerja kami perlu mengekalkan tahap tertinggi kesopanan, integriti dan konduk semasa menjalankan semua hubungan perniagaan. Kontrak pekerjaan semua pekerja mempunyai syarat agar pekerja mematuhi kod Compass untuk tatalaku perniagaan yang baik di dalam aktiviti perniagaan mereka dan di dalam aktivit bersama pihak berkepentingan luar seperti pelanggan dan pembekal. Rakan Niaga kami juga dikehendaki menjalankan perniagaan dengan cara yang dinyatakan dalam polisi Amalan Perniagaan untuk Rakan Niaga kami.

Berniagan Dengan Jujur

Di Dutch Lady Malaysia, kami mahu melakukan perniagaan dengan cara yang betul, dan secara bertanggungjawab. Cara-cara menjalankan perniagaan yang tidak wajar atau tidak jujur, termasuk apa bentuk rasuah secara langsung atau tidak langsung dan bayaran fasilitatsi dilarang sama sekali.

Prosedur Speak-Up

Pekerja Dutch Lady Malaysia digalakkan untuk melaporkan sebarang penyelewengan tanpa gentar. Ini membolehkan seseorang pekerja untuk menangani sebarang kemusykilan berhubung ketidakpatuhan dengan kod Compass kepada wakil tempatan yang dipercayai atau wakil di ibu pejabat FrieslandCampina.