PENDEKATAN KAMI TERHADAP CSR

Tanggungjawab Sosial Korporat kekal sebagai tunggak utama dalam strategi perniagaan kami, dan sebagai peneraju dalam industri tenusu di Malaysia, Kami komited untuk menunjukkan tingkah laku korporat yang bertanggungjawab dalam semua aspek operasi kami.

Matlamat kami adalah menunjukkan komitmen kami dengan menjalankan inisiatif strategik secara aktif berdasarkan kepada tiga bidang utama berikut:-

  • Nutrisi seimbang
  • Tanggungjawab terhadap sosial dan alam sekitar
  • Sara diri tenusu yang mencukupi

PENGLIBATAN PIHAK BERKEPENTINGAN

Ketahui Lebih Lanjut