Search

Lembaga Pengarah & Setiausaha Syarikat

Lembaga Pengarah kami terdiri daripada individu yang berkelayakan dengan pelbagai pengalaman, latar belakang dan perspektif. Ia dibentuk untuk mempermudahkan penghasilan sesuatu keputusan yang tepat dan kritikal dan disertakan tugas untuk memimpin dan
mengurus Syarikat dengan cara yang berkesan dan bertanggungjawab. Tugas para Pengarah merangkumi penentuan visi dan misi korporat, falsafah Syarikat dan penetapan objektif untuk Pasukan Pengurusan serta pemantauan prestasi Pasukan.

Pengerusi
Datin Seri Sunita Mei-Lin Rajakumar

Pengarah Kanan Bukan Eksekutif Bebas

Pengarah
Ramjeet Kaur Virik

Pengarah Eksekutif

Pengarah
Saw Chooi Lee

Pengarah Kanan Bukan Eksekutif Bebas

Pengarah
Corine Danielle Tap

Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas

Pengarah
Dato’ Dr Rosini Binti Alias

Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas

Pengarah
Tengku Nurul Azian Binti Tengku Shahriman

Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

Pengarah
Jean Serge Krol

Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas

Pengarah
Darren Kong Kam Seong

Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

Setiausaha Syarikat
Katina Nurani Binti Abd Rahim